درباره ما

گروه لیداک با بکارگیری تجارب در صنعت کشاورزی باغبانی، گلخانه ، گیاه پزشکی ، سموم و آفات فعالیت رسمی خود را توسط گروهی از فعالان این صنعت با انگیزه نوآوری و تکیه بر تجارب ارزشمند خود آغاز نموده است. گروه لیداک با به کارگیری دانش روز در عرصه کشاورزی با هدف بر داشتن قدمهای استوا و نو در این صنعت در خدمات خود، تلاشی بزرگ برای سر افرازی کشور بر خواهد داشت.